Geniş Zaman (Present Simple) - AM-IS-ARE

Video anlatım

Video metni - (Düzenlenmemiş)

Hoş geldiniz. Bu Pratik İngilizce dersimizde İngilizcenin bel kemiklerinden olan “be” fiilini kullanmayı ve “Öğretmenim”., “Güzelim.”, “Çirkinim.” gibi cümleler kurmayı, bunları olumsuz hale getirmeyi, sorular sorabilmeyi öğreneceğiz. Dersi izledikten sonra da açıklamadaki bağlantılardan konuyla ilgili ücretsiz okuma ve dinleme parçalarına ulaşabilirsiniz. Başlayalım

Biz önceki derste:

“Alp her sabah evde elma yer.” gibi bir cümle kurmuştuk.

“Alp eats an apple at home every morning.”

Ve biz burada kendimize fiil olarak “yemek” fiilini seçmiştik, dolayısıyla İngilizce karşılığı olarak da “eat” kelimesini kullandık.

Ama diyelim ki şöyle bir cümle kurmak istedik:

“Alp bir İngilizce öğretmeni.”

Bu cümleye baktığımızda, az önceki cümlemizin aksine “yemek, gitmek, gelmek, uçmak, kaçmak” gibi bir fiil göremiyoruz.

Eğer Türkçe cümlede bir fiil göremiyorsak, İngilizce cümlede muhtemelen “be” fiilini kullanmamız gerekiyordur.

“Be” fiili özünde “olmak” demek, ancak az önce de gördüğümüz gibi Türkçe cümlede görünmezleşebiliyor.

Bu fiili kullanabilmemiz ve geniş zamanda ifade edebilmemiz için, yani:

“Alp (geçmişte) bir İngilizce öğretmeniydi.” değil de

“Alp (sürekli şekilde) bir İngilizce öğretmenidir.” diyebilmemiz için yine Öznemize bakmamız lazım:

Be fiilimiz cümlemizde,

Öznemiz

I ise = am

He She It ise = is

You We They ise = are

halini alır.

Ve kendisinden sonra bir isim alabilir. Örneğin:

“Alp is an English teacher.”

“Alp bir İngilizce öğretmeni.”

 

 

 

Kendisinden sonra bir sıfat da alabilir. Örneğin:

“Alp is young.”

“Alp genç.”

 

Ya da sıfat ile birlikte isim de alabilir:

“Alp is a young English teacher.”

“Alp genç bir İngilizce öğretmeni.”

Bu cümle “Alp’s a young English teacher.” şeklinde kısaltılabilir de. Aynı kısaltma

I am a teacher yerine I’m a teacher

You are a teacher yerine You’re a teacher için de geçerli

 

Buradaki öznemiz Alp yani “He” değil de I olsaydı cümlemiz

I am a young English teacher.

 

Öznemiz You olsaydı

You are a young English teacher. şeklinde olurdu.

 

Cümlemize dönelim:

Alp is a young English teacher.

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni.)

 

Bu cümleyi olumsuz yapıp “İngilizce öğretmeni değil” veya soru yapıp “İngilizce öğretmeni mi?” diyebilmemiz için, ilk dersimizden de hatırlayacağınız üzere “yardımcı” adını verdiğimiz elemanlara ihtiyacımız var.

Herhangi bir cümlede am-is-are görüyorsanız bilin ki bu am-is-are sizin o cümle için yardımcılarınız.

Yani cümlemizdeki “is” yardımcımızın sağına “not” eklediğimizde cümlemiz olumsuz oluyor:

“Alp is not a young English teacher.”

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni değil.)

Bu cümle karşımıza:

“Alp’s not a young English teacher.” şeklinde kısaltılmış olarak da çıkabilir.

Hatta “Alp isn’t a young English teacher.” olarak da kısaltılabilir.

 

 

Bu kısaltmalar:

I am = I’m

He is = He’s

You are = You’re

Şeklinde mümkündür.

I am not = I’m not

He is not = He’s not

You are not = You’re not

Şeklinde de mümkündür

Ama

I am not = I amn’t diye bir şey yoktur en fazla I’m not şeklinde kısaltabiliriz, öte yandan

He is not = He isn’t

You are not = You aren’t şeklinde kısaltma yapabiliyoruz.

 

Cümlemize dönelim:

Alp is a young English teacher.

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni.)

Buradaki am-is-are’ın sağına “not” koyduk cümle olumsuz oldu:

 

“Alp is not a young English teacher.”

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni değil.)

 

Am-is-are ı alıp cümlenin başına koyarsak da soru oldu:

Is Alp a young English teacher?

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni mi?)

 

Olumsuz bir soru sormak istersek de cümlenin başına Is yerine Isn’t koymamız yeterli:

Isn’t Alp a young English teacher?

(Alp genç bir İngilizce öğretmeni değil mi?)

 

 

Bu dersimizin de sonuna geldik, açıklamadaki okuma ve dinleme metinlerini çalışabilirsiniz.

Scroll to Top